Vai trò của Nghiên cứu thị trường trong Marketing Plan

Nghiên cứu thị trường cho Marketing thì phải nghiên cứu những thứ gì? Sau đây là những mục tiêu của nghiên cứu thị trường mà bạn cần phải đạt được

  • Nghiên cứu Chân Dung khách hàng (PERSONA) – hành vi mua hàng (36 hành vi) – hành vi tiêu dùng – lộ trình mua hàng – RTBuy.
  • Quy thị trường – Phân khúc thị trường (Market Segmentation) hay thị trường mục tiêu – Xu hướng thị trường.
  • Đối thủ : Phân khúc giá, khách hàng mục tiêu, Thị trường mục tiêu, Sản phẩm chính, năng lực cốt lõi, Rtbuy, Rtbelive, RTA – Message (Visual, message, Big idea, concept) – Kênh bán hàng và kênh truyền thông – Media Plan.
  • When : Cung cầu theo thời điểm
  • Where : Kênh tiếp cận mua hàng / truyền thông
  • Hiện trạng của doanh nghiệp.
  • Brand survey và Marketing leads survey

Tham khảo khóa học Nghiên cứu thị trường ngắn hạn của Vinalink tại đây >>

Khóa học Plan marketing
  • tags

Related Posts