Smart là gì ? một vài ví dụ về mục tiêu smart hay

Sau đây là khái niệm Smart là gì nó được viết tắt từ những từ nào và nguyên tắc smart trong thiết lập mục tiêu cũng như một vài các ví dụ hay về mục tiêu smart.

Smart là viết tắt của 5 từ sau :

S.M.A.R.T là tên viết tắt các chữ đầu của 5 bước:
Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau .
S – Specific : Cụ thể, dễ hiểu – Ví dụ đạt 1 triệu USD như các bạn trong Video clip này !
M – Measurable : Đo lường được : 1 Triệu $
A – Attainable : Có thể đạt được : Cái này tháng sau hỏi các bạn đó xem đạt được 1 triệu $ hết chưa?
R – Relevant : Thực tế : Đạt được là thực tế thôi !
T – Time-Bound : Thời gian hoàn thành : Tháng 12/2016 rất cụ thể.

Điều mà các bạn trẻ ngày nay là không có mục tiêu và nếu có thì chưa biết cách đặt mục tiêu SMART.

Ví dụ về Đặt mục tiêu smart được lấy từ cảm hứng Video sau

Hôm nay tìm được 1 Video rất hay để dạy con cái, thực sự ấn tượng với cách đặt mục tiêu bản thân của các bạn này.

Các bạn cố gắng dạy dỗ con em mình cần phải biết đặt mục tiêu cho mọi thứ từ sớm.

Điều mà các bạn trẻ ngày nay là không có mục tiêu và nếu có thì chưa biết cách đặt mục tiêu SMART.

Khóa học Plan marketing
  • tags

Related Posts