Mẫu lập kế hoạch marketing – kinh doanh – Truyền thông

Saga có bản mẫu khá hoàn chỉnh về Kế hoạch Marketing được lập bằng tiếng Anh. Tải bản mẫu về quy trình lập kế hoạch marketing

Về Lập Plan Marketing, quy trình cơ bản như sau

 • Nghiên cứu thị trường
 • Chiến lược cạnh tranh, kinh doanh, thương hiệu, marketing và mục tiêu marketing
 • Phân khúc khách hàng và Định vị khác biệt (USP/Message), Đối tượng sử dụng/ mua/ ảnh hưởng.
 • Marketing Mix
 • Concept chính concept truyền thông
 • Chiến lược/ concept triển khai hành động trên các mặt trận theo 5 giai đoạn của thương hiệu/ sản phẩm và KPis
 • Stimulus / vật liệu cho chiến dịch : Sản xuất
 • Tối ưu hóa landing page theo CRO : Usp/ Cta
 • Integrated media plan – Kinh nghiệm dàn trận – Chiến thuật
 • Tracking đo lường, phản hồi, xử lý crisis

DOWNLOAD LINK

Mau-Ke-Hoach-Marketing

Học 12 buổi để thành thạo cách lập kế hoạch và đặc biệt là ra được Concept truyền thông bùng nổ cũng như triển khai thông minh trên Facebook, Google, PR, Seeding, Quảng cáo… thì có thể tham khảo Chương trình học Lập Kế Hoạch Marketing Chuẩn Quốc Tế tại đây>>

Khóa học Plan marketing
 • tags

Related Posts