Storytelling trong Marketing và nguyên tắc G.R.E.A.T

Sáng tạo ra Story telling trong các chiến dịch truyền thông hay marketing là rất quan trọng. Câu chuyện càng hay, càng hấp dẫn thì chiến dịch truyền thông càng thành công dễ dàng, thậm chí vượt sự mong đợi của Brand và giảm rất nhiều chi phí marketing

Story-telling không có lý thuyết nào thực hiện nổi nhưng tuy nhiên các nguyên tắc sau là bắt buộc để tạo ra các câu chuyện đó

Story telling
Story telling = GREAT

Glue – Gắn kết : Cần thiết phải gắn kết câu chuyện
tới thông điệp marketing, giữa thông điệp với sự thật
của sản phẩm
Rewards – Phần thưởng : Tạo ra những
động lực cho audients
Emotion – Cảm xúc mang lại khi
nghe câu chuyện đó
Authentic – Câu chuyện nên thật, đáng tin
Target – Phù hợp với mục tiêu và
đối tượng audients