Mẫu chiến lược Digital Marketing

Công cụ xây dựng và lập Chiến lược Digital Marketing được rút gọn lại trong bản Infographic khá dễ hiểu bằng tiếng Việt và những chú dẫn bên dưới. Nguyên bản của Smart Insights nhưng đã được phát triển lên khá nhiều cho hoàn chỉnh hơn

CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING
CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING – Developed from Smart insights

Note: CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC DIGITAL MARKETING

Nghiên cứu và phân tích thị trường, tình huống, đối thủ, năng lực :  Phân tích đối thủ, Phân tích năng lực và đối tác, Phân tích tình huống và thời điểm & các yếu tố khách quan, Phân tích hành vi và khả năng của khách hàng mục tiêu

Xác định đối tượng : Mục tiêu và KPIs cần đạt

Chiến lược Digital Marketing – Làm sao để hoàn thành mục tiêu?

Mục tiêu, KPIs, đo lường và kiểm soát, Định vị và Giải pháp giá trị khách hàng (CVP, Phân khúc và mục tiêu, Chiến lược nội dung và tương tác, Chiến lược truyền thông tích hợp

Chiến thuật : Tối ưu các kênh Digital Marketing – bốc và trộn như nào?

Các chiến thuât truyền thông tăng traffic, nhận diện, Hành động và chuyển đổi, Các hình thức truyền thông tăng action và chuyển đổi sang sales, Tăng tương tác và Chăm sóc KH

Khóa học Plan marketing
  • tags

Related Posts