Cross Selling là gì?

Cross Selling là gì? hay Cross Sell là gì?

Cross-sell là một thuật ngữ marketing dùng để nói về cách thức giới thiệu những sản phẩm hoặc dịch vụ cộng thêm có liên quan đến thứ m{ kh|ch h{ng đang hoặc đ~ mua. Ví dụ nếu bạn đang lựa chọn một cuốn sách trên Amazon, bạn sẽ được giới thiệu một danh sách những tựa s|ch tương tự như cuốn sách mà bạn định mua hoặc là những tựa s|ch đ~ được mua bởi những kh|ch h{ng kh|c đ~ mua 1 cuốn sách giống bạn. Việc tìm kiếm sản phẩm ga trải giường trên mạng có thể đưa đến việc giới thiệu một danh sách những sản phẩm về rèm. Một ví dụ phổ biến của cross-sale là câu nói thường gặp trong lĩnh vực thức ăn nhanh: “Bạn có muốn ăn kèm với khoai t}y chiên không?”. Còn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, cross-sale có nghĩa l{ giới thiệu nhiều loại hình đầu tư cho nh{ đầu tư, hoặc thậm chí là dịch vụ bảo hiểm cho nh{ đầu tư hoặc chuẩn bị thuế cho những kh|ch h{ng đang dự tính về hưu.

Cross selling
Cross selling